صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی معاون اول رییس جمهور

تعداد مواردیافت شده ۲۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ , ۱۰:۲۳
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۷:۱۴
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ , ۲۱:۰۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ , ۱۰:۰۸
ربط: %۲۰