صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی معوقه پرسپولیس

تعداد مواردیافت شده 1

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , ۱۳:۳۸
ربط: %۶۶