صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی معیشت مردم

تعداد مواردیافت شده ۶۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۶:۲۹
ربط: %۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۴:۲۹
ربط: %۳۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ , ۲۱:۱۲
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
ربط: %۷۷
صفحه ۱ از ۳