صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مقاومت احمد مسعود

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۳:۳۱
ربط: %۷۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۳:۰۱
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۳