صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی منابع انسانی

تعداد مواردیافت شده 12

۱۳۹۹/۰۶/۱۱ , ۱۲:۲۳
ربط:
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط: %۳۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۱۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , ۱۰:۰۲
ربط: %۵۴
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ , ۲۰:۱۳
ربط: %۱۶