صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی منابع انسانی

تعداد مواردیافت شده ۲۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۲۱:۲۹
ربط: %۴۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۲۱:۰۶
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۱۱:۱۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ , ۰۲:۱۲
ربط: %۱۷
صفحه ۱ از ۲