صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها

تعداد مواردیافت شده ۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ , ۱۹:۲۳
ربط: %۵۶