صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی مهرداد غنی

تعداد مواردیافت شده 6

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ , ۲۳:۳۱
ربط: %۵۹
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ , ۲۳:۲۲
ربط: %۷۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ , ۲۳:۰۵
ربط: %۶۵