صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نابودی بشر

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ , ۰۱:۲۵
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ , ۱۹:۰۴
ربط: %۲۳
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ , ۰۹:۳۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ , ۰۲:۴۷
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ , ۱۰:۰۳
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۰۲:۲۳
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۵۲