صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ناصر همتی

تعداد مواردیافت شده 12

۱۳۹۹/۱۲/۲۲ , ۱۱:۰۲
ربط: %۲۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ , ۱۷:۰۱
ربط: %۵۲