صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نامه نظام پزشکی ایران به سازمان بهداشت جهانی

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ , ۱۶:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ , ۱۵:۱۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ , ۱۴:۳۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
کمتر از 1