صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی نایب قهرمان

تعداد مواردیافت شده 7

۱۳۹۹/۰۶/۲۲ , ۱۳:۳۴
ربط: %۷۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ , ۱۳:۰۲
ربط: %۴۶
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ , ۲۲:۲۲
ربط: %۶۸