صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نبود اشتغال

تعداد مواردیافت شده ۳۳
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ , ۲۱:۴۷
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ , ۱۶:۱۲
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ , ۱۵:۱۷
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۳:۴۹
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ , ۱۶:۴۳
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ , ۱۷:۰۳
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۴:۳۹
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ , ۱۵:۳۵
ربط: %۳۱
صفحه ۱ از ۲