صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نبود تصمیم گیری در ایران

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ , ۱۹:۵۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ , ۱۶:۳۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ , ۱۵:۴۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ , ۱۳:۱۰
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ , ۲۲:۴۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ , ۱۶:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۱۶:۴۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ , ۱۵:۰۱
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۲