صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نرخ ارز

تعداد مواردیافت شده ۱۶۴
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ , ۱۱:۰۷
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ , ۱۴:۰۱
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ , ۱۶:۰۶
ربط: %۷۱
صفحه ۱ از ۷