صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نرخ ارز

تعداد مواردیافت شده ۱۰۷
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ , ۰۹:۵۵
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۳۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ , ۱۱:۲۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۹:۱۱
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۴:۲۹
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ , ۱۷:۳۶
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ , ۱۸:۴۵
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , ۱۶:۵۱
ربط: %۸
صفحه ۱ از ۵