صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نرخ ارز

تعداد مواردیافت شده ۲۳۲
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۸:۵۲
ربط: %۱۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۵:۵۶
ربط: %۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ , ۱۵:۰۷
ربط: %۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ , ۰۰:۱۲
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ , ۱۵:۲۰
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ , ۱۳:۴۲
ربط: %۱۵
صفحه ۱ از ۱۰