صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نرخ دلار

تعداد مواردیافت شده ۷۱
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ , ۱۳:۳۱
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ , ۱۶:۰۲
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ , ۲۱:۳۴
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ , ۰۰:۵۸
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ , ۱۱:۲۵
ربط: %۴۳
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۲۲:۱۱
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۳:۵۹
ربط: %۱۲
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۸:۵۲
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۵:۵۶
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ , ۱۵:۰۷
ربط: %۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ , ۱۵:۲۰
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ , ۱۳:۴۲
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ , ۲۱:۰۳
ربط: %۱۵
صفحه ۱ از ۳