صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نزول بازار سهام

تعداد مواردیافت شده 40

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۱۰:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ , ۱۱:۲۳
ربط: %۲۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۳۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ , ۰۹:۵۵
ربط: %۱۴
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۲:۳۸
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , ۱۱:۰۶
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ , ۰۹:۵۰
ربط: %۱۴
۱ ۲
۴۰ مورد، صفحه ۱ از ۲