صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نشست

تعداد مواردیافت شده ۲۹۹
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ , ۱۸:۱۲
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۲۰:۱۲
ربط: %۹
صفحه ۱ از ۱۲