صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نظام اداری کشور

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ , ۰۲:۴۷
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۱۹