صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نقدشوندگی

تعداد مواردیافت شده 8

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ , ۰۷:۲۸
ربط: %۳۹
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ , ۲۳:۲۳
ربط: %۷۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ , ۱۸:۵۵
ربط: %۲۸