صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نقد رأی

تعداد مواردیافت شده ۲۵
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ , ۱۶:۳۱
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ , ۲۱:۰۹
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۷:۱۴
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۳