صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نوبت اول تزریق واکسن

تعداد مواردیافت شده ۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۷:۱۴
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ , ۱۸:۱۰
ربط: %۳۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
ربط: %۳۹
صفحه ۱ از ۲