صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نوسانات ارزی

تعداد مواردیافت شده ۹
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ , ۱۳:۵۸
ربط: %۲۸
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ , ۰۱:۰۲
ربط: %۳۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ , ۱۸:۰۳
ربط: %۲۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ , ۱۱:۲۵
ربط: %۵۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ , ۰۷:۳۰
ربط: %۳۸