صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نوسانات نرخ ارز

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ , ۱۱:۰۷
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ , ۱۶:۰۶
ربط: %۸۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۷:۲۹
ربط: %۵۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ , ۱۳:۳۰
ربط: %۵۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۶