صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نوسان ارزی

تعداد مواردیافت شده ۲۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ , ۱۶:۰۶
ربط: %۷۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ , ۱۱:۱۳
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۷:۲۹
ربط: %۶۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ , ۱۳:۳۰
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ , ۱۷:۲۶
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۴:۲۹
ربط: %۲۲