صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نوسان قیمت دلار

تعداد مواردیافت شده ۲۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ , ۱۳:۳۰
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , ۱۶:۱۶
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ , ۱۰:۳۶
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۱۱:۵۸
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ , ۱۸:۱۲
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ , ۱۷:۰۱
ربط: %۳۳
صفحه ۱ از ۲