صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نوسان قیمت دلار

تعداد مواردیافت شده 47

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ , ۱۰:۴۴
ربط:
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ , ۱۶:۳۶
ربط:
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۲:۳۸
ربط:
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ , ۰۹:۴۹
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ , ۱۳:۴۳
ربط:
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , ۱۷:۱۲
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , ۱۳:۰۲
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , ۰۹:۵۴
ربط: %۴۵
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ , ۱۲:۰۳
ربط: %۳۰
۱ ۲
۴۷ مورد، صفحه ۱ از ۲