صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی نوید افکاری

تعداد مواردیافت شده 19

۱۳۹۹/۰۸/۱۸ , ۰۹:۱۵
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ , ۱۳:۵۱
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ , ۲۱:۱۲
ربط: %۷۷
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ , ۱۱:۰۲
ربط: %۲۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ , ۱۳:۳۴
ربط: %۶۲
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ , ۱۳:۰۲
ربط: %۵۵