صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نیازهای جنسی

تعداد مواردیافت شده ۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ , ۱۳:۲۲
ربط: %۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ , ۱۵:۰۱
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۴:۴۲
ربط: %۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ , ۲۲:۱۵
ربط: %۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۲۲:۲۷
ربط: %۱۳