صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نیاز جنسی

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ , ۱۳:۲۲
ربط: %۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ , ۱۵:۰۱
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ , ۱۶:۱۸
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۴:۴۲
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ , ۲۲:۱۵
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۲۲:۲۷
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۷:۴۲
ربط: %۴