صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی هوش مصنوعی

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ , ۱۵:۰۵
ربط: %۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ , ۱۷:۴۹
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ , ۰۳:۰۲
ربط: %۶
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ , ۰۹:۲۱
ربط: %۵