صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واریز اولین یارانه در دولت رئیسی

تعداد مواردیافت شده ۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۱۰:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ , ۱۴:۵۰
کمتر از 1