صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واریز یارانه جدید

تعداد مواردیافت شده ۶۱
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ , ۲۳:۲۱
ربط: %۲۰
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ , ۰۲:۱۱
ربط: %۱۷
صفحه ۱ از ۳