صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واریز یارانه ماه رمضان

تعداد مواردیافت شده ۲
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ , ۱۲:۰۳
ربط: %۶۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ , ۱۰:۲۸
ربط: %۶۶