صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن اومیکرون

تعداد مواردیافت شده ۴۱
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ , ۰۹:۲۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ , ۱۵:۵۸
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ , ۰۷:۲۳
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ , ۲۱:۳۷
ربط: %۹
صفحه ۱ از ۲