صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن ایرانی کرونا

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ , ۰۱:۱۴
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ , ۰۹:۲۱
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۵:۱۲
ربط: %۶۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۱۴