صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن برکت

تعداد مواردیافت شده ۴۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۲۲:۳۹
ربط: %۷
صفحه ۱ از ۲