صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن روسی

تعداد مواردیافت شده 16

۱۳۹۹/۱۰/۱۶ , ۱۵:۰۷
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ , ۱۳:۲۳
ربط:
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ , ۰۹:۱۲
ربط: %۴۸
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ , ۲۱:۰۰
ربط: %۴۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۱۶