صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن روسی

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
ربط: %۹