صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن سینوفارم

تعداد مواردیافت شده ۳۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۱۰:۰۱
ربط: %۹۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۲۳:۲۶
ربط: %۴۹
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
ربط: %۴۲
صفحه ۱ از ۲