صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن فایزر

تعداد مواردیافت شده ۵۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ , ۱۰:۰۱
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ , ۱۲:۰۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۹:۰۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ , ۱۱:۳۴
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۹:۵۴
ربط: %۵۶
صفحه ۱ از ۲