صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن فایزر

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ , ۱۵:۰۵
ربط: %۸