صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن کرونا

تعداد مواردیافت شده ۱۶۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ , ۱۳:۳۹
ربط: %۳۵
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ , ۱۱:۳۰
ربط: %۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ , ۱۰:۰۱
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ , ۱۵:۵۷
ربط: %۴۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ , ۱۹:۰۷
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ , ۱۲:۰۲
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۳۴
صفحه ۱ از ۷