صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ايرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن کرونا

تعداد مواردیافت شده ۲۲۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ , ۱۶:۴۵
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ , ۱۹:۳۴
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ , ۱۴:۲۳
ربط: %۱۹
صفحه ۱ از ۱۰