صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسن چینی

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۱۰:۰۱
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۶