صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسیناسیون

تعداد مواردیافت شده ۱۴۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ , ۱۵:۵۸
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۷:۳۴
ربط: %۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۰:۲۵
ربط: %۴۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ , ۱۵:۰۵
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ , ۰۷:۲۳
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ , ۱۰:۳۴
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ , ۱۲:۵۸
ربط: %۳
صفحه ۱ از ۶