صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسیناسیون بالای 65 سال

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۹:۰۴
ربط: %۶۴
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
ربط: %۲۱