صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی واکسیناسیون عمومی در ایران

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ , ۱۸:۴۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ , ۰۹:۲۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۵:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ , ۱۵:۵۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ , ۲۰:۰۳
کمتر از 1