صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی وزارت بهداشت

تعداد مواردیافت شده 115

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۶:۴۹
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ , ۱۵:۱۲
ربط: %۳۱
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۱۵ مورد، صفحه ۱ از ۵