صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی وزارت صمت

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۱۱:۵۸
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ , ۱۱:۰۱
ربط: %۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط: %۹