صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات

تعداد مواردیافت شده 5

۱۳۹۹/۰۵/۲۷ , ۱۸:۱۳
ربط: %۳۷
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ , ۱۳:۵۰
ربط: %۵۱