صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی وزیر جدید صمت

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ , ۱۷:۵۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ , ۱۶:۲۳
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۷:۴۹
ربط: %۱۳