صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ویروس جهش یافته

تعداد مواردیافت شده 33

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۶:۴۹
ربط:
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ , ۱۵:۱۲
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ , ۱۸:۴۳
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۲۳:۰۲
ربط: %۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ , ۱۹:۱۲
ربط: %۷۶
۱ ۲
۳۳ مورد، صفحه ۱ از ۲