صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ايرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی یارانه نقدی

تعداد مواردیافت شده ۴۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۵:۰۹
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۱۰:۲۳
ربط: %۳۴
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۳
صفحه ۱ از ۲