صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی پاسخ دولت به نامزدهای انتخابات

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ , ۱۴:۱۴
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۰۲:۰۴
ربط: %۷